Zysk z lokaty strukturyzowanej EUR/PLN PKO Banku Polskiego

Bankowość

Klienci PKO Banku Polskiego, którzy zdecydowali się na inwestycję w lokatę strukturyzowaną EUR/PLN i wybrali wariant zakładający stabilizację kursu EUR/PLN, zyskali 5 proc. za okres 6 miesięcy, czyli aż 10 proc. w skali roku.

Klienci PKO Banku Polskiego, którzy zdecydowali się na inwestycję w lokatę strukturyzowaną EUR/PLN i wybrali wariant zakładający stabilizację kursu EUR/PLN, zyskali 5 proc. za okres 6 miesięcy, czyli aż 10 proc. w skali roku.

Oferowana w 6 okresach subskrypcji od lipca do grudnia ubiegłego roku lokata strukturyzowana EUR/PLN umożliwiła klientom, którzy zdecydowali się na jej subskrypcję inwestowanie na rynku walutowym i osiągnięcie zysków znacząco przekraczających te, które są dostępne na zwykłej lokacie, przy zachowaniu 100 proc. gwarancji kapitału.

Klienci mieli do wyboru trzy warianty produktu - wzrost, spadek lub stabilizację wartości złotego wobec euro.

Dla pierwszego okresu subskrypcji wartość kursu EUR/PLN z dnia obserwacji tj. 2 lutego 2012 roku wynosi 4,1995. Wartością stanowiącą podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu umownego była wartość kursu EUR/PLN z dnia referencyjnego tj. 9 sierpnia 2011 roku, która wynosi 4,1033.

Ostateczne warianty lokaty strukturyzowanej EUR/PLN dla okresu pierwszego subskrypcji zostały określone w następujący sposób:

  • wariant zakładający wzrost kursu EUR/PLN:
    Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN będzie wyższy lub równy 4,2033, to klient otrzyma 100 proc. wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5 proc. za okres 6 miesięcy (10 proc. w skali roku).
  • wariant zakładający spadek kursu EUR/PLN:
    Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN będzie niższy lub równy 4,0033, to klient otrzyma 100 proc. wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5 proc. za okres 6 miesięcy (10 proc. w skali roku).
  • wariant zakładający stabilizację kursu EUR/PLN:
    Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (4,0033; 4,2033), to klient otrzyma 100 proc. wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5 proc. za okres 6 miesięcy (10 proc. w skali roku).

Klienci, którzy wybrali wariant zakładający umocnienie złotego lub zakładający jego osłabienie otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału.

Aktualnie w subskrypcji oferowana jest 6-miesięczna lokata strukturyzowana USD/PLN z potencjalnym zyskiem do 6 proc. w skali 6 miesięcy i do 12 proc. w skali roku, dostępna w ramach Bankowości Osobistej PKO Banku Polskiego do 29 czerwca 2012 roku.

Źródło: www.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: