Zyski inwestorów CP FIZ rosną coraz szybciej

Finanse i gospodarka

W I kw. 2015 r. wycena subfunduszu Absolute Return wzrosła o 12%, a subfunduszu Private Equity - o blisko 16%. Dla porównania WIG, indeks szerokiego rynku akcji GPW, wzrósł o 5,2%.

W I kw. 2015 r. wycena subfunduszu Absolute Return wzrosła o 12%, a subfunduszu Private Equity - o blisko 16%. Dla porównania WIG, indeks szerokiego rynku akcji GPW, wzrósł o 5,2%.

Zgodnie z kwartalną wyceną funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners (TFI CP), na dzień 31 marca 2015 roku w ramach CP FIZ certyfikat inwestycyjny subfunduszu Absolute Return został wyceniony na 113,71 zł, a subfunduszu Private Equity - na 117,58 zł. To odpowiednio o 12,0% i 15,8% więcej niż na koniec grudnia 2014 roku. WIG, indeks szerokiego rynku akcji GPW, zwiększył swoją wartość w trakcie pierwszego kwartału o 5,2%. Subfundusze CP FIZ w IV kw. 2014 roku zarobiły po 3,7%, podczas gdy wartość WIG spadła o 6,3%.

- W styczniu 2015 roku inwestycją w Symbio - wiodącą spółkę rynku żywności ekologicznej - rozpoczęliśmy realizację strategii w zakresie inwestycji private equity, które w dłuższym okresie przynoszą z zasady dużo wyższe zyski niż inne klasy aktywów. Z sukcesami stosujemy również strategię absolutnej stopy zwrotu. Stawiamy na inwestowanie w fundamenty, wykorzystując nasze know-how i wieloletnie doświadczenie zespołu zarządzającego - powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners.

Inwestorzy powierzyli CP FIZ w zarządzanie łącznie w dwóch pierwszych emisjach blisko 25 mln zł. Zgodnie ze statutem, kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych będą odbywały się cyklicznie co kwartał. Najbliższa rozpocznie się już w kwietniu br.

CP FIZ pozwala na wejście do elitarnego klubu inwestorów private equity, posiadając jednocześnie w ramach jednego portfela również walory typowych spółek publicznych. Fundusz zamierza inwestować w istotne pakiety spółek, których wzrost nie jest uzależniony od koniunktury na giełdzie, ale od wewnętrznych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie fundusz zamierza wykorzystywać okazje rynkowe. Co więcej, strategia CP FIZ zakłada zabezpieczanie portfela inwestycyjnego przed istotnymi spadkami w przypadku korekty indeksów na świecie.

Źródo: TFI Capital Partners

Udostępnij artykuł: