Zyski z ochroną kapitału w Banku Pekao

Z rynku

Utrzymujące się niskie stopy procentowe powodują coraz mniejszą atrakcyjność depozytów dla klientów banków. Według danych Narodowego Banku Polskiego oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych spadło w listopadzie 2019 r. do 1,31 proc. z 1,80 proc. rok wcześniej. W odpowiedzi Bank Pekao oferuje klientom alternatywę umożliwiającą pomnażanie oszczędności - produkty strukturyzowane z ochroną kapitału.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Utrzymujące się niskie stopy procentowe powodują coraz mniejszą atrakcyjność depozytów dla klientów banków. Według danych Narodowego Banku Polskiego oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych spadło w listopadzie 2019 r. do 1,31 proc. z 1,80 proc. rok wcześniej. W odpowiedzi Bank Pekao oferuje klientom alternatywę umożliwiającą pomnażanie oszczędności - produkty strukturyzowane z ochroną kapitału.

#ProduktyStrukturyzowane z ochroną kapitału pozwalają ulokować środki na okres od 12 miesięcy i posiadają potencjał zysku przewyższający oprocentowanie depozytów #Pekao #BankPekao @BankPekaoSA

Produkty strukturyzowane z ochroną kapitału pozwalają ulokować środki na okres od 12 miesięcy i posiadają potencjał zysku przewyższający oprocentowanie depozytów. Ostatnia tego typu inwestycja, zakończona 21 stycznia - Certyfikat Depozytowy Mocny Złoty Plus EURPLN 2 - przyniosła klientom Pekao zysk 3,44 proc. w skali 13-miesięcznego okresu inwestycyjnego, czyli 3,18 proc. rocznie. Produkt był związany z umocnieniem kursu złotego względem euro.

Czytaj także: Bank Pekao dołączą do globalnego indeksu giełdowego Bloomberg Gender-Equality Index >>>

Stabilizacja kursu EUR/PLN

W okresie luty-kwiecień będą kończyć się pierwsze serie produktu z ochroną kapitału Akumulator EURPLN, który akumuluje zysk przez cały 12-miesięczny okres inwestycji pod warunkiem utrzymywania się kursu EUR/PLN w określonym przedziale wokół kursu początkowego. Stabilizacja kursu EUR/PLN w ostatnich czterech kwartałach wskazuje, że można spodziewać się satysfakcjonujących wyników tych produktów w porównaniu do depozytów bankowych.

Certyfikaty Akumulator pozwoliły zebrać ponad 490 mln zł oszczędności

Dotychczas popularne certyfikaty Akumulator pozwoliły zebrać ponad 490 mln zł oszczędności podczas 9 subskrypcji od lutego 2019 r.Z uwagi na duże zainteresowanie klientów, Pekao rozwija tę linię produktową. Do końca stycznia w ofercie banku jest dostępny produkt z ochroną kapitału Akumulator USDPLN. To pierwsza edycja produktu na kurs USD/PLN, zakładająca generowanie zysku pod warunkiem utrzymywania się kursu w określonym przedziale.

Inwestorzy muszą liczyć się z ryzykiem

Produkt nie jest objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, poinformowało nas biuro prasowe Banku Pekao w odpowiedzi nanasze pytanie.

Jeśli chodzi o ryzyka dla inwestorów, to są to m.in.:

- ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji,

- ryzyko ograniczenia płynności, związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji,

- ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed dniem wykupu,

- ryzyko kredytowe (emitenta), podsumowuje biuro prasowe banku.

Udostępnij artykuł: